• +90 (216) 442 99 23

SMS Başlık Bildirim Değişiklik Formu

 • Başlık  [SMS'te Görünen Ünvan] Tanımlama Kuralları?
   
 • Tanımlanacak başlık veya başlıklar 3 karakterden daha kısa ve 11 (onbir) karakterden daha uzun olmamalıdır.
   
 • Tanımlanacak alfanumerik başlık veya başlıklar türkçe karakter desteklememek'tedir.
   
 • Tanımlanacak alfanumerik başlık veya başlıklarda kullanılan boşluklar 1 (bir) karakter olarak sayılmaktadır.
   
 • Tanımlanacak alfanumerik başlık veya başlıklar (SMS'te giden görünen)  firma’nın ismi, firma’ya ait marka tescil belgesi, patenti alınmış bir ürünün ismi olmalıdır.
   
 • Firma’ya ait kayıtlı bir internet sayfası olabilir. 
   
 • Firma,ya ünvan tanımlamaları'nın yapılabilmesi için bu isimlerin firma ile ilişkisini gösteren yazılı evrakları Ajans SMS'e ibraz etmesi gerekir.
   
 • İsim soyad, firma ile direkt ilişkisi olmayan jenerik sayılabilecek isimler alfanumerik başlık olarak tanımlanamayacaktır!
   
 • Başlık’ın kullanılabilmesi için Ajans SMS  (BTK) tarafından onaylanması gereklidir.
   
 • Ajan SMS ve BTK kuralları çerçevesinde başlığın kullanılmasını daha önce onaylanmış olsa dahi uygun bulmayabilir. Bu konudaki tek taraflı takdir yetkisi Ajans SMS'dedir.
   
 • Başlık, başka firma tarafından kullanılıyorsa, yeni tanımlama yapılacak firma tarafından kullanılamaz.